Daňová evidence

Daňová evidence svým způsobem nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, neuplatňují své výdaje procentem z příjmů a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 15 mil. Kč (od roku 2008 25 mil. Kč), jinak přecházejí na podvojné účetnictví.

V oblasti daňové evidence nabízíme

 • Průběžné zpracování daňové evidence zejména pro fyzické osoby (dříve jednoduché účetnictví)
 • Deník daňové evidence (dříve peněžní deník)
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Pokladní kniha
 • Kniha DPH pro plátce DPH
 • Kniha hmotného a nehmotného majetku
 • Kniha drobného hmotného a nehmotného majetku
 • Kniha jízd
 • Kontrola správnosti vydaných a přijatých daňových dokladů
 • Zpracování mzdové agendy včetně hlášení pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 • Ostatní evidence dle potřeby

Zpracovaná agenda je po skončení období předána klientovi.

Veškeré doklady jsou pečlivě založeny v pořadačích a přehledně označeny tak, aby se v nich každý bez problémů orientoval.

Současně se zpracovanou účetní agendou (daňovou evidencí) jsou předány všechny požadované dokumenty – daňové přiznání, přehledy SSZ a ZP, účetní závěrka (pro oblast účetnictví Příloha k účetní závěrce, státní výkazy – rozvaha a výsledovka) a veškeré ostatní dokumenty, které byly klientem předány v průběhu období. Po dohodě zajistíme předání dokumentů příslušným úřadům.

V případě zájmu klienta archivujeme agendu, a to standardním (archiv) a nadstandardním způsobem (trezor).

Účetnictví-daně-finance.cz
Inetgroup, partner pro Vaše účetnictví, daně a finance